Kodi i Lëndës : CMP 212
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë CMP 212-1 Qarqet logjike Artur Koci, PhD