Kodi i Lëndës : CMP 120
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë CMP 120-1 Analizë Numerike Enela Mankolli, Msc
2019-2020 / Pranverë CMP 120-1 Analizë Numerike Enela Mankolli, Msc