Kodi i Lëndës : CMP 119
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë CMP 119-1 Organizimi Kompjuterik Artur Koci, PhD
2020-2021 / Vjeshtë CMP 119-1 Organizimi Kompjuterik Artur Koci, PhD
2019-2020 / Vjeshtë CMP 119-1 Organizimi Kompjuterik Artur Koci, PhD