Kodi i Lëndës : CMP 115
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë CMP 115-1 Strukturë të dhënash Edlir Spaho, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 115-1 Strukturë të dhënash Edlir Spaho, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 115-1 Strukturë të dhënash Edlir Spaho, Msc
2018-2019 / Vjeshtë CMP 115-1 Strukturë të dhënash Edlir Spaho, Msc