Arti Omeri, PhD

Arti Omeri, PhD

[email protected]

Employement Type : Full-time
Office : 3. Floor / 306
Office Tel No. : 35
Gender : Male
   

EDUCATION

Euiropean University of Tirana PhD - Doctorate
Year Completed : 2018
Faculty : Social Sciences
Department :
Program : Pedagogy
Country : Albania
University of Tirana MA - Master
Year Completed : 2012
Faculty : Faculty of History and Philology
Department : Department of Foreign Language
Program : MA of Second Level in Intercultural and Touristic Language and Communication
Country : Albania
University of Aleksander Xhuvani MA - Master
Year Completed : 2009
Faculty : Faculty of Foreign leanguage
Department : Department of English Literature
Program : MA of First Level in teaching English as a Foreign Language
Country : Albania
University of Aleksander Xhuvani BA - Bachelor
Year Completed : 2008
Faculty : Faculty of Foreign Language
Department : Department of English Literature
Program : BA in English Language
Country : Albania

LANGUAGE

English C2
Language : English
Is Native Language? : No
Level : C2
Italian C1
Language : Italian
Is Native Language? : No
Level : C1
Turkish B2
Language : Turkish
Is Native Language? : No
Level : B2
Albanian -
Language : Albanian
Is Native Language? : Yes
Level : -
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Computer Sciences
Period : Nov 2020 - Nov 2024
Status : Continuing
A. Omeri & N. Memushaj “The Impacts of Text Messaging on Students” Literacy in English Language (Kolegji Universitar “Beder” Case) in ICELL 2017. Tirana May 19, 2017.
Download Publication
I Faniko & A. Omeri “Europe between common and civil law; The new challenges of European coeval legislation”.1st International Conference on English Language and Literature, ICELL 2015,. ISBN: 978-9928-4345-0-0, Tiranë, Nëntor, 2015.
Download Publication
I. Faniko, A. Omeri & S. Hawa “Aplikimi i modeleve bashkëkohore në kurrikulat ekzistuese në raport me standartet e Kartës së Bolonjës; Aspektet historiko-juridike, - IWES 2016 Workshop-i Ndërkombëtar “Perspektiva të zhvillimit të kurrikulave në programet e formimit për mësues dhe roli i arsimit të lartë”, Shkollës së Lartë Hëna e Plotë (Bedër).Tiranë, , 06/2016.
Download Publication
I.Faniko & A. Omeri “The historic legal development of Albanian fundamental charter“- Revista Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 6 No.6/s1/s2 November 2015 ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online);Rome - Italy, 11/2015.
Download Publication
Arti Omeri: “Teaching Foreign Languages Through Culture”, ICSS IX Conference - Dubrovnik - April 2016.European Journal of Multidisciplinary Studies ISSN 2414-8385 (Online) ISSN 2414-8377 (Print), January-April 2016 (Volume 1, Nr. 2).
Download Publication
Arti Omeri: Advantages of using technology to teach English language in multicultural classrooms. (Albanian Case), ICSS6 Conference, Istanbul -Turkey 2015.European Journal of Language and Literature Studies,SSN 2411-9598 (Print) ISSN 2411-4103 (Online),Sep-Dec 2015 Vol.3, Nr. 1.
Download Publication
Arti Omeri: "Teaching a Foreign Language in a Multicultural Context" Journal of Educational and Social Research MCSER Publishing, Rome-Italy, ISSN 2239-978X ISSN 2240-0524, Vol. 4 No.2 April 2014.
Download Publication
Arti Omeri: "Obstacles in Educational Communication, BJES," September 2013, Volume 3, Number 1, ISSN 2306-0557 (Print), ISSN 2310-5402 (Online).
Download Publication
Arti Omeri: Të mësuarit në distancë, llojet e arsimimit në distancë dhe metodat e dhënies, Information and Communication Technologies in Education, Tirana-Albania, 29 – 30 Mars 2013.
Download Publication
Arti Omeri: Multiculturalism in Education: Impact on Higher Education in Albania. ICES 2015, Bedër, Tirana- Albania, 2015. European Journal of Multidisciplinary Studies
Download Publication
Arti Omeri: "Konflikti dhe komunikimi në klasë, Konferenca Ndërkombëtare " Challenges and Quality Development in Higher Education , 22 – 23 qershor 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri., BJES April 2013 , Volume: 2 - Nr 1, ISSN 2306-0557.
Download Publication