Course Title : Advanced English I
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
EFL 103-1 A -1 5 0 0 5.00 5
Lecturer and Office Hours Rudina Çinari, Msc
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description This book contains 48 modules in eight units. Each unit deals with a key sector of activity in the business world. There are six different types of module: 1.About business 2.Vocabulary 3.Grammar 4.Speaking 5.Writing 6.Case Study
Objectives Students will be able to: Write and make the difference between a formal and informal email Write a CV and Cover letter Discuss about everyday topics Discuss social and cultural values Know and understand diversity in the world by reading text and extracts
Course Outline
WeekTopics
1Business Fundamentals; Company types and structures fq 6-10
2Unit 1 Corporate Culture fq 10-21
3Unit 2 Customer Support fq 22-33
4Reviews 1 and 2 fq 34-35
5Unit 3 Products and Packaging fq 36-47
6Unit 4 Careers fq 48-59
7Reviews 3 and 4 fq 60-61
8Mid-Term Exam
9Unit 5 Making deals fq 62-73
10Unit 6 Company and Community fq 74-85
11Reviews 5 and 6 fq 86-87
12Unit 7 Mergers and acquisitions fq 88-99
13Unit 8 International trade fq 100-111
14Reviews 7 and 8 fq 112-113
15Project Presentation
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
  • The Business 2.0 B1+ Intermediate Student’s Book John Allison with Paul Emmerson
Other References
  • eWorkbook John Allison with Paul Emmerson
  • English Grammar in Use – fourth edition by Raymond Murphy
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë fjalimin e gjatë, leksionet dhe të ndjekin linjat e ndërlikuara të argumentit në anglisht.
2Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë artikuj të gjuhës angleze dhe tekste në lidhje me temat bashkëkohore në të cilën shkrimtari miraton një këndvështrim të veçantë ose qëndrim.
3Studentët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutime akademike në gjuhën angleze, duke paraqitur, përshkrime të qarta të detajuara dhe të mbrojnë një pikëpamje të veçantë duke përshkruar avantazhet dhe disavantazhet e ndryshme.
4Studentët do të jenë në gjendje të marrin shënime dhe të shkruajnë ese dhe përmbledhje në anglisht.
5Studentët do të përdorin gjuhën e biznesit dhe marketingut në gjuhën angleze.
6Studentët do të pasurojnë fjalorin e gjuhës në të cilën studiojnë me terma të fushës.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms140
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade50
Contribution of final examination to overall grade50
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16580
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14342
Assignments 000
Midterms 122
Final examination 122
Other 000
Total Work Load 126
Total Work Load / 25 (hours) 5.04
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)