Course Title : Computer Organization
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
CMP 119-1 A -1 3 1 0 3.50 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Kuptojnë njohuri themelore për ndërtimin e njësisë qendrore të procesorit duke përdorur logjikën portave digitale
2Kuptojnë njohuri themelore për funksionimin e strukturës së kontrollit te procesorit qendror
3Kuptojnë njohuritë bazë te sistemit I/O
4Të kuptojnë micro-arkitekturën e procesorit dhe teknologjinë pipeline.
5Të kuptojnë organizimin e memorjes, memorjen virtuale dhe cache.
6Të kuptojnë funksionimin e mekanizmit të hyrje-daljeve.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes00
Projects110
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade50
Contribution of final examination to overall grade50
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14342
Assignments 100
Midterms 188
Final examination 11212
Other 122
Total Work Load 128
Total Work Load / 25 (hours) 5.12
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)