Course Title : Advanced English I
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
EFL 103-1 A -1 5 0 0 5.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description Students will be able to independently perform communicative acts in English that demonstrate a highly developed sense of language awareness and a mastery of argumentation and effective social discourse.
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1Daily Routines, Free- time activities.
2Job, Appearance, Teenager's problems.
3Natural disasters, Weather.
4Holiday Activities, Experiences, Events.
5Law, Safety.
6Present Simple, Present Continuous.
7Past Simple, Past Continuous.
8Mid-Term Exam
9Space, Technology, Electrical devices, Internet.
10Illnesses, Health, Food & Drink.
11Extreme sports, Injuries, Health problems.
12Social Issues, Education, Animals in danger.
13Art, Cultural events, Books, Theater.
14Mass Media, Musical Instruments.
15Revision of topics
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë fjalimin e gjatë, leksionet dhe të ndjekin linjat e ndërlikuara të argumentit në anglisht.
2Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë artikuj të gjuhës angleze dhe tekste në lidhje me temat bashkëkohore në të cilën shkrimtari miraton një këndvështrim të veçantë ose qëndrim.
3Studentët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutime akademike në gjuhën angleze, duke paraqitur, përshkrime të qarta të detajuara dhe të mbrojnë një pikëpamje të veçantë duke përshkruar avantazhet dhe disavantazhet e ndryshme.
4Studentët do të jenë në gjendje të marrin shënime dhe të shkruajnë ese dhe përmbledhje në anglisht.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes240
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade70
Contribution of final examination to overall grade30
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16580
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14342
Assignments 000
Midterms 133
Final examination 133
Other 000
Total Work Load 128
Total Work Load / 25 (hours) 5.12
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)