Kodi i Lëndës : GFL 201
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë GFL 201-1 Gjuhë Gjermane II Olta Elezi, Msc
2019-2020 / Vjeshtë GFL 201-1 Gjuhë Gjermane II Aurora Gjana, Msc