Kodi i Lëndës : CMP 311
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 311-1 Teori Sinjalesh Klajdi Qoshi, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 311-1 Teori Sinjalesh Xhilda Dhamo, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 311-1 Teori Sinjalesh Ervin Hajdari, Msc