Kodi i Lëndës : CMP 128
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 128-1 Analizë Matematike II Sofokli Garo, PhD
2020-2021 / Pranverë CMP 128-1 Analizë Matematike II Sofokli Garo, PhD
2019-2020 / Pranverë CMP 128-1 Analizë Matematike II Sofokli Garo, PhD
2018-2019 / Pranverë CMP 128-1 Analizë Matematike II Sofokli Garo, PhD